Năm 2015: Ưu tiên vốn ngân sách trả nợ đọng

Năm 2015: Ưu tiên vốn ngân sách trả nợ đọng
TP - Việc phân bổ vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 cho các dự án phải trên nguyên tắc: Đúng các quy định về tăng cường quản lý đầu tư công; khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; tăng cường quản lý đầu tư công và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản…

Với các chương trình mục tiêu quốc gia, chỉ bố trí vốn ngân sách cho dự án dở dang, không bố trí vốn khởi công dự án mới (trừ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững). Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành trước ngày 31/12/2014 nhưng chưa bố trí đủ vốn; thanh toán nợ xây dựng cơ bản; các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015; vốn đối ứng cho các dự án ODA. Đồng thời, bố trí hoàn trả một phần các khoản vốn ứng trước, số vốn còn lại bố trí cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.

Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn khi dự án đáp ứng các tiêu chí: Nằm trong quy hoạch được duyệt; đã xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách; đã bố trí vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản…

Không bố trí vốn ngân sách trung ương bổ sung cho các dự án: Khởi công mới chưa được thẩm định nguồn vốn; dự án phê duyệt quyết định đầu tư không đúng theo văn bản thẩm định nguồn vốn của Bộ KH&ĐT; không bố trí phần vốn điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư theo quy định…


Các yêu cầu trên được Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh đưa ra trong văn bản đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương báo cáo dự kiến phương án phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2015. Trên cơ sở đó, các bộ ngành, địa phương dự kiến danh mục và mức vốn bố trí nguồn NSNN cho từng dự án.


MỚI - NÓNG