Có 13 kết quả :

Môn tiếng Anh: Bám sát sách giáo khoa

Môn tiếng Anh: Bám sát sách giáo khoa

Năm 2013 được đánh giá là năm có nhiều đổi mới trong việc dạy và học tiếng Anh ở các trường phổ thông. Vì vậy, xu hướng ra đề thi năm nay sẽ đi sâu vào yêu cầu căn bản của các kỹ năng viết, đọc của thí sinh, đặc biệt là phần ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao.