Miễn phí qua trạm cầu Rác cho người dân 2 huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh

Trạm thu phí Cầu Rác.
Trạm thu phí Cầu Rác.
TPO - Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất yêu cầu của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tổng công ty Sông Đà về việc giảm giá 100% phí dịch vụ đường bộ đối với người dân 2 huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh).  

Liên quan đến việc người dân hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho rằng việc áp dụng thu phí dịch vụ đường bộ khi họ lưu thông qua trạm Cầu Rác là bất hợp lý.

Ngày 26/6, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn hỏa tốc gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Công ty Sông Đà về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Cầu Rác, Dự án BOT xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất về nguyên tắc giảm 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú và các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lưu thông qua trạm Cầu Rác (quốc lộ 1A) theo đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tổng Công ty Sông Đà.

Đồng thời, Bộ yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, các huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án xác nhận cụ thể các phương tiện của đối tượng được giảm giá dịch vụ theo nội dung trên.

Ngoài ra, có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong quá trình thu giá dịch vụ.

Riêng, Tổng công ty Sông Đà khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục theo quy định để áp dụng giảm giá dịch vụ từ ngày 1/5/2017.

MỚI - NÓNG