Máy bắn đá ở thế kỷ 12 có sức mạnh như thế nào?

Trebuchet là một loại máy bắn đá được sử dụng phổ biến trong các cuộc chiến ở thế kỷ 12, là công cụ hữu hiệu giúp các quân đội phá tường thành.  

Có thể bạn quan tâm