Luân chuyển cán bộ giúp giảm tải bệnh viện tuyến trên

TP - Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch Luân phiên có thời hạn đối với hành nghề của cán bộ y tế 5 tháng đầu năm 2016. 

Đây là kế hoạch nhằm tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở, cử nhiều lượt cán bộ có trình độ chuyên môn từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Năm 2016, ngành Y tế Hà Nội có 17 đơn vị (15 bệnh viện, 2 trung tâm y tế) xây dựng kế hoạch cử người hành nghề đi luân phiên có thời hạn hỗ trợ cho 18 đơn vị tuyến dưới. Đến ngày 15/5, tất cả các đơn vị trên đã triển khai thực hiện kế hoạch. Thời gian tới, Sở Y tế sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đi luân phiên tại các đơn vị, bảo đảm đúng quy định.

MỚI - NÓNG