Có 1 kết quả :

Kỳ nhân Ðặng Ðình Hưng

Kỳ nhân Ðặng Ðình Hưng

TP - Tối 20/1 tại Viện Pháp ở Hà Nội diễn ra sự kiện “Ðặng Ðình Hưng- một bến lạ” giới thiệu cuốn sách của ông do NXB Hội Nhà văn ấn hành (gồm 6 tác phẩm thơ và trên 20 tác phẩm hội họa cùng những bài bình luận về thơ và người Ðặng Ðình Hưng). Xin giới thiệu bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Thụy Kha về hiện tượng Ðặng Ðình Hưng.