Có 11 kết quả :

'Triết gia' bán vé số

'Triết gia' bán vé số

TP - Ông Kim Ngọc, người thực hiện chính sách khoán hộ tạo ra một cuộc đột phá trong nông nghiệp vào giữa thập niên 1960 ở miền Bắc, khiến ông bị kỷ luật, và bây giờ đã được nhà nước vinh danh.
Diễn viên đòa phim thắp hương trước mộ ông Kim Ngọc

Đi chạp mộ ông khoán hộ

TP - 50 tập phim Bí thư tỉnh ủy (BTTU) khép lại cũng là chạm với Tết ông Công ông Táo, tôi bám càng nhóm làm phim lên Vĩnh Yên viếng mộ ông khoán hộ Kim Ngọc...