Kiểm tra trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Bí thư đã có Quyết định số 544 thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cũng như việc chấp hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Kiểm tra trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ảnh 1

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (ảnh Trần Mạnh)

Ngày 30/7, Đoàn kiểm tra 544 do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng đoàn (Đoàn kiểm tra 544) đã triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022 đối với Ban Cán sự Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết: Thực hiện Chương trình kiểm tra số 46 ngày 22/2/2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra năm 2022, Ban Bí thư đã có Quyết định số 544 ngày 13/6/2022 về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và việc chấp hành Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương…

Cùng với đó là việc thực hiện một số quy định như Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", cùng một số kế hoạch, chương trình tổ chức triển khai thực hiện.

Theo Quyết định số 544, Ban Bí thư giao cho Đoàn kiểm tra 3 tổ chức Đảng, gồm Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước và Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Mục đích là thông qua kiểm tra để ghi nhận những kết quả đã đạt được, những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời, phát hiện những tồn tại hạn chế để xác định nguyên nhân và có biện pháp để khắc phục. Quá trình kiểm tra phải đảm bảo dân chủ, khách quan, thiết thực, tránh hình thức.

Phó Thủ tướng đề nghị Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để Đoàn 544 hoàn thành nhiệm vụ được giao; yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra 544 căn cứ vào đề cương, kế hoạch, nội dung, quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên để tiến hành kiểm tra đảm bảo khách quan, trung thực, công khai, hiệu quả, không để ảnh hưởng tới những công việc thường xuyên của đơn vị.

MỚI - NÓNG