Không ghi kỷ luật vào học bạ, không còn khái niệm đuổi học

TP - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo dự thảo thông tư, “không sử dụng các hình thức phê bình, kỷ luật, xử phạt mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, ảnh hưởng xấu đến thể chất và tinh thần của học sinh”; chỉ có các mức khiển trách, cảnh cáo và “tạm dừng học tập trên lớp để thực hiện kế hoạch giáo dục riêng với học sinh vi phạm”. Như vậy, không còn khái niệm “đuổi học”, “buộc thôi học”.

Các hình thức như khiển trách, cảnh cáo, tạm dừng học tập trên lớp không được áp dụng với học sinh tiểu học. Nếu như trước đây, mức kỷ luật buộc thôi học cao nhất có thể là 1 năm thì thông tư mới quy định: Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của học sinh, căn cứ đề xuất của hội đồng kỷ luật học sinh của nhà trường, hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định thời hạn tạm dừng học tập trên lớp đối với học sinh tối đa là 2 tuần lễ để thực hiện kế hoạch giáo dục riêng đối với học sinh vi phạm.

Riêng với học sinh vi phạm pháp luật theo quy định của Bộ luật Hình sự do cơ quan tiến hành tố tụng xử lý thì tùy từng mức độ cụ thể, dự thảo thông tư cũng có hướng dẫn các trường thực hiện. Mục tiêu chung là tạo mọi điều kiện để học sinh có thể quay trở lại tham gia học tập tại trường. Theo dự thảo thông tư, Bộ GD&ĐT quy định nhà trường lưu giữ hồ sơ liên quan kỷ luật học sinh theo quy định; không ghi hình thức kỷ luật vào học bạ của học sinh.

MỚI - NÓNG