Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo

Kết quả  cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ 10

Kết quả  cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ 10

Đáp án câu hỏi:

Câu hỏi 1. Đáp án đúng là: Ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách “Người tốt việc tốt”, 1968.

Câu hỏi 2. Đáp án đúng là: Năm 1950, 1956, 1980.

Câu hỏi 3. Đáp án đúng là: Năm 2002.

Số  người trả lời đúng Đáp án: 3.134 người.

Giải Nhất: Phan Thị Huế, Lớp C3 TA1, Khoa Quản trị-Kinh doanh khách sạn Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Trả lời đúng và dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 3.137 người.

Giải Nhì:  Nguyễn Thị Hoa

Thôn Thành Chung, xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang - Bắc Giang

Trả lời đúng, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng:  3.141 người.

Giải Ba:  Nguyễn Văn Tập,

Lớp Cao đẳng kế toán, Trường Đại học Lao động xã hội

Trả lời đúng và dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 3.144 người.              

2. Câu hỏi cuộc thi tuần thứ mười một (Từ 10h ngày 13 đến 10h ngày 20/10/2009):

Câu hỏi 1: “Công tác tư tưởng không phải chỉ nắm lý luận không thôi, mà phải biết gắn tình cảm với lý luận, cho nên các mặt văn học, nghệ thuật.v.v. là rất quan trọng”. Câu nói trên là của đồng chí Tổng Bí thư nào của Đảng ta?

- Trường Chinh

- Lê Duẩn

- Nguyễn Văn Linh

- Đỗ Mười

Câu hỏi 2: Đội ngũ tuyên truyền viên của Đảng ta hiện nay được xây dựng ở cấp nào?

- Cấp Trung ương

- Cấp tỉnh, thành phố

- Cấp quận, huyện, thị xã

- Cấp xã, phường, thị trấn và tương đương

Câu hỏi 3: Hội thi Chung khảo toàn quốc “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” diễn ra vào năm nào?

- Năm 2006

- Năm 2007

- Năm 2008

- Năm 2009

MỚI - NÓNG