IVCE tổ chức các bài thi miễn phí

IVCE tổ chức các bài thi miễn phí
TPO - Viện văn hóa & giáo dục Việt Nam (IVCE) kết hợp với công ty Giáo dục Việt - Mỹ tổ chức các bài thi miễn phí như SLEP, SSAT, SAT từ ngày 30 tháng 7 - 10 tháng 8 năm 2014.

SLEP: môn thi tiếng Anh, giành cho học sinh quốc tế nhập học vào PTTH công lập & tư thục (không nội trú) Hoa Kỳ.

SSAT: môn thi tiếng Anh-Toán, giành cho học sinh nhập học vào PTTH tư thục nội trú Hoa Kỳ.

SAT: môn thi tiếng Anh-Toán, giành cho học sinh nhập học vào Ðai Học Hoa Kỳ.

Học sinh & phụ huynh đăng ký tại công ty Giáo dục Việt - Mỹ:

. TP. HCM: 0944890618, 0944880618

. Hà Nội: 0944900618, 0944990618

. Ðà Nẵng: 0944770618

Lớp học

IVCE phối hợp với ÐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM và công ty Giáo dục Việt Mỹ tổ chức các lớp English Speaking/Writing, SSAT, SAT, GRE/GMAT như sau:

. SSAT: August 4 - September 11 (6 tuần), thứ Hai, Ba, Năm, 2.30 - 4.30pm. Liên hệ công ty giáo dục Việt Mỹ: 0944880618, hcm@giaoducvietmy.com

. SAT: September 15 - October 30 (6 tuần), thứ Hai, Ba, Năm, 2.30 - 4.30pm. Liên hệ công ty giáo dục Việt Mỹ: 0944880618, hcm@giaoducvietmy.com

. English Speaking/Writing, August 4 - 28 (4 tuần), thứ Hai đến thứ Năm, 5 - 7pm. Liên hệ ÐH KHXHNV TP.HCM: 38291138-39103022, kimtinh.cieussh@gmail.com

. GRE/GMAT,September 1 - 25 (4 tuần), thứ Hai đến thứ Năm, 5 - 7pm. Liên hệ ÐH KHXHNV TP.HCM: 38291138-39103022, kimtinh.cieussh@gmail.com

. English Speaking/Writing, October 6 - 30 (4 tuần), thứ Hai đến thứ Năm, 5 - 7pm. Liên hệ ÐH KHXHNV TP.HCM: 38291138-39103022, kimtinh.cieussh@gmail.com

Giáo viên: cô Hilary Briscoe, tốt nghiệp Cử Nhân tại Univ of California - Berkeley, tốt nghiệp Tiến sĩ Luật tại Univ of California - San Francisco.

MỚI - NÓNG