Hơn 650 tỷ đồng nâng khả năng dự báo bão

Hơn 650 tỷ đồng nâng khả năng dự báo bão
TP - Trong ba năm 2016-2018, Bộ TNMT sẽ thực hiện dự án “Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông sét của Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) Quốc gia” nhằm nâng cao chất lượng dự báo định lượng mưa, bão, lũ, giông, sét và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác. Cụ thể sẽ đầu tư xây dựng mới 5 trạm ra đa thời tiết, nâng cấp ba trạm ra đa thời tiết hiện có, đầu tư mới 18 trạm phát hiện giông sét tại 18 Trung tâm KTTV tỉnh...

Dự án được đầu tư 20,228 triệu EUR từ nguồn ODA của Chính phủ Phần Lan và 168,338 tỷ VNĐ từ nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Tổng số tiền đầu tư ước khoảng hơn 650 tỷ VNĐ.

MỚI - NÓNG