Hơn 200 ngành đào tạo đại học phải dừng tuyển sinh

Nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học-cao đẳng. (Ảnh minh họa: Phương Vy/TTXVN)
Nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học-cao đẳng. (Ảnh minh họa: Phương Vy/TTXVN)
207 ngành trình độ đại học của 71 cơ sở đào tạo phải dừng tuyển sinh từ năm 2014 do không đáp ứng điều kiện quy định.

Tiếp tục lộ trình rà soát các ngành đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ trong năm 2012, trong năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành rà soát rộng rãi các ngành đào tạo cao đẳng, đại học tại các cơ sở đào tạo trong cả nước.

Ngày 25/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo kết quả rà soát ngành đào tạo trình độ cao đẳng và đại học.

Theo đó, có 207 ngành trình độ đại học của 71 cơ sở đào tạo phải dừng tuyển sinh từ năm 2014 do không đáp ứng điều kiện quy định.

Với những trường này, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chậm nhất đến ngày 31/12/2015, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh của các ngành nêu trên được khắc phục, cơ sở đào tạo báo cáo Bộ để được xem xét cho phép tuyển sinh trở lại.

Sau ngày này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thu hồi Quyết định cho phép đào tạo của những ngành chưa khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ.

Đối với các sinh viên đã trúng tuyển và đang học tập ở các ngành nêu trên, cơ sở đào tạo tiếp tục thực hiện đào tạo theo quy định tại Quy chế đào tạo hiện hành.

Riêng một số ngành chưa đáp ứng điều kiện đã nêu nhưng thuộc diện đặc biệt sẽ được xử lý riêng, là các ngành thuộc các cơ sở đào tạo ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; các ngành thuộc nhóm ngành ngoại ngữ, nghệ thuật và có từ 5 giảng viên cơ hữu trở lên có trình độ thạc sỹ; các ngành có đội ngũ giảng viên cơ hữu, gồm 1 tiến sỹ và 2 thạc sỹ hoặc 1 phó giáo sư và 1 thạc sỹ.

Đối với các ngành nêu trên, cơ sở đào tạo được tạm thời tiếp tục tuyển sinh, tổ chức đào tạo theo thẩm quyền quy định tại Quy chế đào tạo. Đồng thời phải lập kế hoạch củng cố, bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu, khi đủ điều kiện, chậm nhất trước ngày 31/12/2015, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để được chính thức đào tạo.

Sau ngày 31/12/2015, những ngành không có báo cáo hoặc không bổ sung được đội ngũ giảng viên cơ hữu theo quy định sẽ phải dừng tuyển sinh và bị thu hồi quyết định mở ngành đào tạo theo quy định.

Theo kết quả khảo sát, có 296 ngành cao đẳng thuộc 74 cơ sở đào tạo trình độ đại học không đảm bảo điều kiện giảng viên cơ hữu.

Đối với các ngành trình độ cao đẳng, được mở ngành theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư 08, không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 08, cơ sở đào tạo được tạm thời tiếp tục tuyển sinh, tổ chức đào tạo theo thẩm quyền quy định tại Quy chế đào tạo; đồng thời cơ sở đào tạo có trách nhiệm lập kế hoạch củng cố, bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu.

Chậm nhất trước ngày 31/12/2014, các cơ sở đào tạo lập báo cáo, sau ngày này, những ngành không có báo cáo hoặc không bổ sung được đội ngũ giảng viên cơ hữu theo quy định sẽ bị xử lý theo quy định.

Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG