Hôm nay, Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ

TP - Hôm nay (6/11), Quốc hội bắt đầu bước vào phiên chất vấn kéo dài trong 2,5 ngày (6/11, 9/11 và sáng 10/11). Trước khi chất vấn, Quốc hội sẽ nghe các cơ quan chịu sự giám sát trình bày báo cáo việc thực hiện các nghị quyết trong cả nhiệm kỳ.

Sau đó, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ trình bày thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Tại kỳ họp này, Quốc hội không chất vấn theo nhóm vấn đề mà sẽ chất vấn “mở”. Đại biểu có thể chất vấn bất kỳ lĩnh vực nào, nếu thuộc trách nhiệm của ai, người đó sẽ trực tiếp trả lời.
Các thành viên Chính phủ được mời đến dự để “chia lửa” về những vấn đề liên quan.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu, làm rõ một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ, trực tiếp trả lời chất vấn.

MỚI - NÓNG