Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ban kinh tế T.Ư:

Hoàn thành các đề án lớn theo kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm

Hoàn thành các đề án lớn theo kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm
Ngày 29 và 30/6/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực nhấn mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Cơ quan Ban Kinh tế Trung ương trong việc tổ chức thành công đại hội 9 chi bộ trực thuộc. 

Đồng chí đánh giá cao công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cơ quan Ban Kinh tế Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua. Vai trò của người đứng đầu và trách nhiệm của cấp ủy đảng được thể hiện rõ nét. Cùng với quá trình lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung triển khai các giải pháp tăng cường đoàn kết; kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Kinh tế Trung ương là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ Cơ quan cũng như đối với tất cả cán bộ, đảng viên Ban Kinh tế Trung ương. 

Hoàn thành các đề án lớn theo kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm ảnh 1

Đặc biệt, với sự đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng của tập thể cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức của Ban, chúng ta đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn với việc chủ trì, tham mưu trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị ban hành 13 nghị quyết, kết luận chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội được ban hành trong nhiệm kỳ Khóa XII; nhiệm kỳ 2015-2020 là một trong những nhiệm kỳ có nhiều nghị quyết, kết luận nhất trong các thời kỳ của Ban Kinh tế Trung ương. Bên cạnh, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành tốt việc thẩm định, tham gia ý kiến đối với hàng trăm đề án, báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, cần tập trung trọng tâm vào góp ý các văn kiện của địa phương và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời hoàn thành các đề án lớn theo kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành. Giai đoạn 2021-2025 cần xây dựng kế hoạch tổng thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

MỚI - NÓNG