Hóa giải chiêu 'núp bóng' hiến đất làm đường để kinh doanh bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để hình thành các tuyến đường giao thông tại khu vực hiến đất làm đường, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu phải phù hợp với quy hoạch đô thị, xây dựng, giao thông mới được làm.
Hóa giải chiêu 'núp bóng' hiến đất làm đường để kinh doanh bất động sản ảnh 1

Tình trạng "núp bóng" hiến đất làm đường để phân lô tách thửa xảy ra tràn lan ở Bảo Lộc

Ngày 28/9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản chỉ đạo sở, ngành liên quan và UBND các địa phương, khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hiến đất làm đường, phân lô, tách thửa nhằm mục đích kinh doanh bất động sản trên địa bàn phải đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Cụ thể, việc hình thành các tuyến đường giao thông tại khu vực hiến đất làm đường phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị, xây dựng, giao thông; tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành và phải được cấp phép xây dựng theo quy định.

Mặt khác, dự án đầu tư kinh doanh bất động sản phải đảm bảo phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

UBND tỉnh Lâm Đồng còn yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 02/2022/NĐ-CP (ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản).

Tỉnh Lâm Đồng cũng giao các huyện, thành phố tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn theo các quy định hiện hành; kiểm tra hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản đảm bảo tuân thủ quy định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước; việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng phải đảm bảo tuân thủ Nghị định 02/2022/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

Sở TN&MT tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý việc phân lô, tách thửa trên địa bàn tỉnh nhằm khắc phục triệt để tình trạng phân lô, bán nền không phù hợp giữa các quy hoạch trong thời gian qua.

Hóa giải chiêu 'núp bóng' hiến đất làm đường để kinh doanh bất động sản ảnh 2

Mở đường ngang dọc phá nát các đồi chè để phân lô

Việc ban hành văn bản này của UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm thay thế văn bản tạm dừng việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến phân lô, tách thửa, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn ban hành vào ngày 20/1/2022.

MỚI - NÓNG