Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì họp Đề án sửa quyền hạn Ban Chỉ đạo TW chống tham nhũng

Sáng 10/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì họp Đề án sửa quyền hạn Ban Chỉ đạo TW chống tham nhũng ảnh 1

Sáng 10/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì họp Đề án sửa quyền hạn Ban Chỉ đạo TW chống tham nhũng ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì họp Đề án sửa quyền hạn Ban Chỉ đạo TW chống tham nhũng ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp.

Theo Báo Tin tức
MỚI - NÓNG