Hàng nghìn người ném vật tế xuống miệng núi lửa ở Indonesia

Bromo là ngọn núi lửa còn hoạt động thu hút du khách tại đất nước vạn đảo. Mỗi khi chuẩn bị phun trào, hàng nghìn người đến để thực hiện nghi thức hiến tế lương thực cho ngọn núi.  

Có thể bạn quan tâm