Hàng loạt cán bộ công chức, viên chức ở Quảng Ngãi bị kỷ luật và buộc thôi việc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoài việc thu hồi số tiền hơn 500 triệu đồng của 9 tổ chức có sai phạm, tỉnh Quảng Ngãi còn xử lý kỷ luật đối với 87 cán bộ, công chức, viên chức và buộc thôi việc nhiều trường hợp.

Ngày 1/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa ký báo cáo gửi Bộ Nội vụ về việc xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm về tài chính - ngân sách và một số lĩnh vực khác.

Theo đó, tỉnh này đã phát hiện và xử lý 9 tổ chức và 1 cá nhân bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận sai phạm về tài chính - ngân sách.

Cụ thể, 9 tổ chức gồm các xã: Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Phước, Hành Trung, Hành Thiện, Hành Dũng, Hành Đức, Hành Nhân (huyện Nghĩa Hà) và Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Sơn Hà. Tổng số tiền sai phạm phải thu hồi hơn 517 triệu đồng, trong đó, đã thu hồi, nộp lại ngân sách nhà nước hơn 339 triệu đồng, còn hơn 177 triệu đồng sẽ tiếp tục thực hiện việc thu hồi.

Đối với 1 cá nhân sai phạm, đơn vị đã tiến hành kiểm điểm và quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Hàng loạt cán bộ công chức, viên chức ở Quảng Ngãi bị kỷ luật và buộc thôi việc ảnh 1
Cầu Hành Tín, một trong những dự án sử dụng vốn đầu tư công tại huyện Nghĩa Hành bị thanh tra phát hiện nâng khống khối lượng và chi phí đầu tư.

Ngoài ra, trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện xử lý kỷ luật đối với 87 cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật ở nhiều lĩnh vực.

Theo đó, đối với cán bộ có 2 trường hợp bị khiển trách, 5 trường hợp bị cảnh cáo, 1 trường hợp bị cách chức. So với năm 2021 thì số cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật tăng 6 cán bộ.

Đối với công chức có 29 trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật gồm buộc thôi việc 1 trường hợp, cảnh cáo 6 trường hợp và khiển trách 22 trường hợp. So với năm 2021 số công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật tăng 21 công chức.

Bên cạnh đó, kỷ luật đối với 50 trường hợp là viên chức với các hình thức khiển trách 39 trường hợp, cảnh cáo 6 trường hợp, cách chức 1 trường hợp và buộc thôi việc 4 trường hợp. So với năm 2021, số viên chức vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật tăng 31 viên chức.

Ông Minh cũng nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý kỷ luật như: Khó xác định thẩm quyền xử lý đối với cán bộ có hành vi vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ khi chuyển sang cơ quan khác mới phát hiện. Khó xác định mức độ sai phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tự ý nghỉ việc theo quy định của Luật cán bộ công chức và Luật viên chức.

MỚI - NÓNG