Hà Nội yêu cầu làm rõ các hạn chế của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Lãnh đạo thành phố lưu ý bổ sung, phân tích làm rõ các hạn chế của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô trong báo cáo rà soát, đánh giá

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp ngày 30/9/2021 về việc rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, tiến độ rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và đề xuất Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ đến nay đã chậm so với kế hoạch của UBND thành phố là 2 tháng.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội khẩn trương hoàn thành nội dung báo cáo: Rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; định hướng nghiên cứu Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để UBND thành phố tổ chức họp hội thảo theo kế hoạch, lấy kết quả góp ý trước khi báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố.

Trong đó, lưu ý bổ sung, phân tích làm rõ các hạn chế của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô trong báo cáo rà soát, đánh giá. Cụ thể là các hạn chế về quy hoạch: Tỷ lệ đô thị hóa thấp; tốc độ dân số tăng nhanh (tự nhiên, cơ học); cấu trúc đô thị (chùm đô thị: đô thị trung tâm và đô thị vệ tinh, hành lang xanh, vành đai xanh, nệm xanh, nội đô lịch sử, nội đô mở rộng, khu vực phát triển hành lang xanh, chuỗi đô thị Đông vành đai 4, Bắc sông Hồng, sông Hồng...) chưa phù hợp với dự báo, nhu cầu phát triển, nhiều khu vực quy hoạch chưa hợp lý dẫn đến khiếu nại, đề nghị điều chỉnh của nhân dân; quy hoạch mạng lưới giao thông (tĩnh, không, đường sắt, vành đai, đường sắt đô thị Monorail, cầu, TOD...) cần được điều chỉnh bổ sung, chuẩn hóa, đồng bộ cho phù hợp với nhu cầu phát triển khi điều chỉnh, bổ sung, cập nhật quy hoạch phòng, chống lũ về đê điều theo quy định; bổ sung quy hoạch không gian ngầm đô thị...

Báo cáo cũng cần được bổ sung một số vấn đề về quy hoạch, như: Chùm đô thị (chiếm 30% diện tích thành phố) trong cấu trúc chưa tạo ra sự kết nối phát triển do ngăn cách, biệt lập bởi hành lang xanh lớn (chiếm 70% diện tích thành phố), đô thị vệ tinh không đủ điều kiện phát triển; tính chất các đô thị trong cấu trúc chưa nổi bật chức năng, chưa phù hợp để kết nối phát triển với các khu vực đô thị xung quanh...

Các đơn vị hoàn thiện định hướng nghiên cứu Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và tham khảo, tiếp thu cụ thể hóa các định hướng trong dự thảo nghiên cứu Chương trình phát triển Đô thị để đưa ra Hội thảo góp ý tiếp tục hoàn chỉnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện các công việc được giao tại Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 19/7/2021 của Ban Chỉ đạo quy hoạch thành phố về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo tổ chức lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

MỚI - NÓNG