Hà Nội kiểm tra chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức

TPO - Ban chỉ đạo Chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 08 về Kiểm tra việc thực hiện chương trình số 08 của Thành ủy về “Đẩy mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”.

Đối tượng kiểm tra là các Quận, huyện, thị ủy; Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các Sở, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Các quận, huyện, thị ủy; Đảng ủy trực thuộc thành phố; các Sở, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tự kiểm tra, đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 08 của cấp ủy đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc.

Theo kế hoạch, cụ thể Ban Chỉ đạo thành lập 2 Đoàn Kiểm tra do đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, một số đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo một số Sở là thành viên Đoàn.

 Đoàn Kiểm tra tổ chức kiểm tra cấp ủy 10 đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Cục Hải quan Hà Nội, Quận ủy Nam Từ Liêm, Quận ủy Bắc Từ Liêm, Huyện ủy Thanh Trì, Huyện ủy Thường Tín.

 Theo kế hoạch, sẽ kiểm tra công tác quán triệt, phổ biến, tuyên tuyền và tổ chức thực hiện Chương trình số 08 của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các Sở, ngành thành phố; kết quả tổ chức thực hiện Chương trình số 08 trên các nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và Kế hoạch số 158 của UBND thành phố về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, trong đó, nêu rõ những ưu điểm, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 08, các văn bản cải cách hành chính của thành phố...

MỚI - NÓNG