Gần 200 ha đất ruộng bỏ hoang

Gần 200 ha đất ruộng bỏ hoang
TP - Tính đến đầu tháng 12, toàn tỉnh Thanh Hóa còn gần 200 ha đất ruộng bỏ không, tập trung ở huyện Hậu Lộc (93 ha), huyện Hoằng Hóa (hơn 28 ha), huyện Thiệu Hóa (16 ha), thành phố Thanh Hóa (hơn 56 ha)… 

Theo Sở NN&PTNT Thanh Hóa, đất ruộng bị bỏ không là do lao động đi làm ăn xa, chuyển sang làm nghề khác có thu nhập cao hơn; đất bị ngập mặn, ô nhiễm; tâm lý giữ đất của nông dân còn khá phổ biến, dẫn đến việc thu hồi, cho thuê, chuyển nhượng đất ruộng để sản xuất hàng hóa lớn gặp khó khăn…

MỚI - NÓNG