Ultrabook được ưa chuộng tại Việt Nam

Ultrabook được ưa chuộng tại Việt Nam

Nhóm sản phẩm Ultrabook có cấu hình mạnh, khởi động nhanh, kết nối nhanh, truy tìm dữ liệu trên mạng…Hiện nay, chủ sở hữu giới trẻ yêu công nghệ, giới doanh nhân, đặc biệt là nhóm doanh nhân nữ