Dùng thẻ điểm danh đại biểu Quốc hội

Dùng thẻ điểm danh đại biểu Quốc hội
TPO - Trả lời Tiền phong về việc có nhiều ĐB vắng mặt trong một số phiên họp, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại kỳ họp sau sẽ trang bị để ĐBQH điểm danh bằng thẻ.

“Theo thiết kế thì có thẻ cắm thông minh, khi cắm thẻ đó thì tất cả các hệ thống máy tính, điện, bấm nút mới hoạt động và có thể điểm danh luôn. Nhưng tại kỳ này chưa kịp làm, phải đến kỳ sau mới sử dụng thẻ đó. Đây cũng là thẻ giúp ĐB điểm danh” – Ông Phúc cho biết.

Vừa qua có phản ánh có những phiên họp vắng quá nhiều ĐB, thưa ông?

Chúng ta mới chỉ quy định trong kỳ họp ĐB không được vắng mặt. Nhưng ĐB kiêm nhiệm, có việc bất khả kháng thì phải chịu. Cho nên không quy định cứng được. Nhưng ĐB phải cố gắng thu xếp công việc ở cơ quan, đơn vị mình để dự họp đông đủ.

Có những phiên họp truyền hình trực tiếp, số lượng ĐB vắng quá nhiều khiến cử tri thắc mắc. VPQH có biện pháp nào để ĐB tham dự đông đủ, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của ĐB?

Việc này cũng có giao cho Ban công tác ĐB điểm danh, theo dõi. Chúng tôi tiếp thu ý kiến của cử tri về vấn đề này. Đoàn thư ký đã có công văn gửi các đồng chí trưởng đoàn, đề nghị nhắc nhở các ĐB, nhất là những buổi cuối thông qua rất nhiều các nghị quyết, rất nhiều các luật, cố gắng bố trí sắp xếp công việc để tham dự cho đủ.

Có những phiên số ĐB bấm nút không thống nhất, lúc cao, lúc thấp dù cùng một thời điểm. Liệu ở đây có việc bấm nút hộ như một số phản ánh không?

Đây mới là theo suy luận. Có phải bấm nút hộ không thì không biết, có đúng số ĐB không thì cũng không biết, vì mình có đếm đâu. Nhưng nếu bấm hộ thì thấy ngay vì khoảng cách hai vị trí rất xa. Còn tỷ lệ phiếu bấm nút là trên cơ sở chia cho tổng số đại biểu, cho nên vắng nhiều thì tỷ lệ thấp xuống chứ không tính trên số lượng ĐB vắng mặt.

Sau này nếu có thẻ thông minh như ông nói nếu muốn thì có bấm hộ được không?

Có thẻ thì không thể bấm bộ được. Vì mỗi ĐB có một thẻ, có tên, tuổi, cắm vào đó thì các thiết bị mới hoạt động được. Nếu không có thẻ thì các thiết bị không hoạt động. Thẻ của ĐB này không thể mang sang vị trí ĐB khác.

Cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG