Động vật 'nói' với nhau như thế nào

Mỗi loài động vật đều sở hữu hệ thống giao tiếp riêng biệt để trao đổi thông tin với nhau. Vậy chúng có ngôn ngữ hay không?  

Có thể bạn quan tâm