Có 21 kết quả :

Tự hào dân tộc

Tự hào dân tộc

TP - 5 giờ sáng, những tiếng hô “Việt Nam vô địch” vẫn còn vang vọng trên nhiều tuyến phố. Một cuộc biểu dương sức mạnh của lòng tự hào dân tộc !