DNNN phải công khai báo cáo tài chính 6 tháng

TP - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu nhằm bảo đảm tăng cường công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp (DN), phù hợp với yêu cầu và quy định chung.

Theo đó, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu phải công bố các nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động; báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm; chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hằng năm; kế hoạch sắp xếp, đổi mới DN và kết quả thực hiện; báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động; tiền lương, tiền thưởng của DN.

Việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời qua các phương tiện công bố thông tin. Quy chế cũng quy định DN có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình trong vòng 5 ngày làm việc sau khi các nội dung thông tin công bố được báo cáo và phê duyệt.

MỚI - NÓNG