Điều chỉnh hình thức, nội dung thi trắc nghiệm vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức cơ quan T.Ư Đoàn

TPO - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh hình thức, nội dung thi trắc nghiệm vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023.
Điều chỉnh hình thức, nội dung thi trắc nghiệm vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 1
Điều chỉnh hình thức, nội dung thi trắc nghiệm vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 2