Dịch vụ thăm viếng mộ online tăng 400 – 500% trong ngày Lễ Vu lan báo hiếu

TPO - Những dịch vụ đắt hàng, lượng khách tăng 400 – 500% trong ngày Lễ Vu lan báo hiếu. Chôm chôm rớt giá chưa từng có còn 1.000 đồng/kg. Sản lượng ô tô toàn cầu năm 2021 sẽ tiếp tục sụt giảm mạnh.