ĐH Thủy lợi, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Điện lực công bố điểm chuẩn

ĐH Thủy lợi, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Điện lực công bố điểm chuẩn
TPO - Sáng nay, 31/7, ĐH Thủy lợi, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Điện lực đã công bố điểm chuẩn vào trường năm 2017.  

ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn 2017 và tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường.

Điểm chuẩn vào các ngành cụ thể như sau:

ĐH Thủy lợi, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Điện lực công bố điểm chuẩn ảnh 1
ĐH Thủy lợi, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Điện lực công bố điểm chuẩn ảnh 2
ĐH Thủy lợi, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Điện lực công bố điểm chuẩn ảnh 3
ĐH Thủy lợi, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Điện lực công bố điểm chuẩn ảnh 4
ĐH Thủy lợi, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Điện lực công bố điểm chuẩn ảnh 5
ĐH Thủy lợi, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Điện lực công bố điểm chuẩn ảnh 6

ĐH Thủy lợi cũng vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường ở hai cơ sở.

Trường Đại học Thủy Lợi (TLA) cơ sở Hà Nội điểm chuẩn các ngành như sau:

TT

Mã nhóm ngành

Nhóm ngành

Điểm xét tuyển

Tiêu chí phụ (Điểm Toán)

1

TLA01

Kỹ thuật xây dựng
(Gồm các ngành: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình biển)

15.50

2

TLA02

Kỹ thuật tài nguyên nước
(Gồm các ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn)

15.50

3

TLA03

Kỹ thuật hạ tầng
(Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Cấp thoát nước)

15.50

4

TLA04

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

15.50

5

TLA05

Kỹ thuật cơ khí

16.00

6

TLA06

Kỹ thuật điện, điện tử

16.50

7

TLA07

Công nghệ thông tin
(Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm)

18.25

7.80

8

TLA08

Kỹ thuật môi trường

15.50

9

TLA09

Kỹ thuật hóa học

15.50

10

TLA10

Kinh tế

16.00

11

TLA11

Quản trị kinh doanh

16.00

12

TLA12

Kế toán

17.00

13

TLA13

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng

15.50

14

TLA14

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

15.50

Nguyên tắc xét tuyển

Xét tuyển theo các nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký (xếp theo thứ tự ưu tiên trên Phiếu ĐKXT): Mỗi nguyện vọng ứng với một mã xét tuyển, nếu thí sinh trúng tuyển theo một nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện vọng sau nữa. Điểm chuẩn trúng tuyển vào một ngành chỉ căn cứ trên kết quả điểm xét của thí sinh đối với các tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu đã được ấn định, không phân biệt nguyện vọng ghi ở thứ tự nào (1, 2, 3 4,5 hay 6) giữa các thí sinh đã đăng ký vào nhóm ngành đó. Nếu số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu một ngành, ưu tiên xét điểm môn Toán.

- Công thức tính điểm xét tuyển (ĐX)

ĐX = Môn 1+ Môn 2 + Môn 3 + Tổng điểm ƯT (KV,ĐT) + Điểm ƯT xét tuyển (nếu có)

Trường Đại học Thủy Lợi (TLS) cơ sở TPHCM như sau:

TT

Mã nhóm ngành

Nhóm ngành

Điểm xét tuyển

1

TLS01

Kỹ thuật xây dựng
(Gồm các ngành: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng).

15.50

2

TLS02

Kỹ thuật tài nguyên nước

15.50

3

TLS03

Công nghệ thông tin
(Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm).

15.50

4

TLS04

Kế toán

15.50

5

TLS05

Cấp thoát nước

15.50

Xét tuyển theo các nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký (xếp theo thứ tự ưu tiên trên Phiếu ĐKXT): Mỗi nguyện vọng ứng với một mã xét tuyển, nếu thí sinh trúng tuyển theo một nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện vọng sau nữa. Điểm chuẩn trúng tuyển vào một ngành chỉ căn cứ trên kết quả điểm xét của thí sinh đối với các tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu đã được ấn định, không phân biệt nguyện vọng ghi ở thứ tự nào (1, 2, 3 4,5 hay 6) giữa các thí sinh đã đăng ký vào nhóm ngành đó. Nếu số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu một ngành, ưu tiên xét điểm môn Toán.

- Công thức tính điểm xét tuyển (ĐX)

ĐX = Môn 1+ Môn 2 + Môn 3 + Tổng điểm ƯT (KV,ĐT) + Điểm ƯT xét tuyển (nếu có)

ĐH Điện lực công bố điểm chuẩn cao nhất là 19,5 và thấp nhất là 16 điểm.

Điểm trúng tuyển của ĐH Điện lực dành cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm một điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Ngành có điểm chuẩn vào trường cao nhất là Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa lấy 19,5 điểm. Ngành thấp nhất là Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng: 16. 

Điểm chuẩn các ngành chi tiết như sau:

ĐH Thủy lợi, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Điện lực công bố điểm chuẩn ảnh 7
MỚI - NÓNG