Đây là chỗ ngồi nguy hiểm nhất trên các phương tiện giao thông

Trên các phương tiện giao thông luôn có những vị trí an toàn hơn các chỗ khác, có thể giúp giảm thiểu tối đa chấn thương khi có sự cố. Ngược lại cũng có những chỗ ngồi mang lại rủi ro cao nhất khi gặp tình huống xấu. 

Có thể bạn quan tâm