Đại hội Đoàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Lấy sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi làm trọng tâm

TPO - Trong 5 năm tới, Tỉnh Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ lấy sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi là trọng tâm cho phong trào hành động. Xây dựng lớp thanh niên Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ mới phát triển toàn diện. Lấy mục tiêu nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, chất lượng công tác cán bộ đoàn là nhiệm vụ then chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đại hội của hành động

Ngày 9/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham gia của 200 đại biểu, đại diện cho 49.192 đoàn viên, thanh thiếu niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Dự phiên khai mạc có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Nguyễn Bá Cát, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn…

Đại hội Đoàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Lấy sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi làm trọng tâm ảnh 1

Chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định: “Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 là Đại hội của hành động, Đại hội của khát vọng tuổi trẻ. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo”, những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu được đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh”.

Theo chị Tuyết, tình hình mới đang đặt ra cho tổ chức Đoàn những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới. Vì vậy, Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng. Đại hội lần này sẽ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm, đúc kết bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI.

Từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn. Đồng thời bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực công tác tốt, uy tín cao trong thanh niên, nhiệt tình và trách nhiệm, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới.

Nhiều mục tiêu lớn

Anh Thôi Đại Việt, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong 5 năm qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng và đổi mới về nội dung, phương thức. Việc tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập các bài lý luận chính trị, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo.

Đại hội Đoàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Lấy sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi làm trọng tâm ảnh 2

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển mới, có tính lan tỏa và thu hút với hơn 221.360 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội. Mỗi hoạt động tình nguyện được định hướng gắn với thực hành kỹ năng công tác dân vận, kỹ năng sống, giao lưu kết nối văn hóa. Công tác kết nối, phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện được quan tâm. Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai với nhiều nội dung và giải pháp thiết thực.

Các cấp Đoàn đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh, trường học thân thiện học sinh tích cực, tạo môi trường rèn luyện, thi đua học tốt cho thanh niên; phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” được triển khai sâu rộng, tạo môi trường để học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện trưởng thành. Quan tâm động viên, tuyên dương các gương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” là giáo viên có thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy và công tác Đoàn, Hội, Đội tại địa phương, đơn vị. Triển khai bước đầu có hiệu quả chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, hỗ trợ được nhiều dự án khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tính đến tháng 8/2022, có 10/14 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ; 4/14 chỉ tiêu chưa đạt chỉ tiêu. Trong đó, kết nạp mới 52.359 đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 66,9%; 82/82 tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng 1 mô hình tư vấn giúp đỡ thanh niên yếu thế; giới thiệu 6.724 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 3.404 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; thành lập được 106 Chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; trao 11.308 suất học bổng…

Đại hội Đoàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Lấy sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi làm trọng tâm ảnh 3

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Trong 5 năm tới, Tỉnh Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ lấy sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi là trọng tâm cho phong trào hành động. Xây dựng lớp thanh niên Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ mới phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật… Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích tình nguyện, trách nhiệm, cống hiến của thanh niên tham gia phát triển mạnh kinh tế biển với 4 trụ cột kinh tế, gồm công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh vững chắc. Lấy mục tiêu nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, chất lượng công tác cán bộ đoàn là nhiệm vụ then chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Tỉnh Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu đặt mục tiêu, hằng năm 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. Một triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức. Hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 1.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên, trong đó có 30 ý tưởng, sáng kiến ứng dụng công nghệ. Phối hợp tư vấn hướng nghiệp cho 250.000 lượt thanh thiếu niên; phối hợp giới thiệu việc làm cho 15.000 thanh niên. Thành lập mới ít nhất 50 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước…

Tin liên quan