Đà Nẵng lập ứng dụng cho dân góp ý, phản ánh

Đà Nẵng lập ứng dụng cho dân góp ý, phản ánh
TP - Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa chính thức đưa vào sử dụng Ứng dụng Góp ý (Gopy.danang.gov.vn) để tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ánh của người dân về các vấn đề liên quan đến môi trường, giao thông đô thị, an toàn xã hội… và theo dõi, biết được kết quả xử lý của các cơ quan liên quan. 

Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng là đơn vị vận hành ứng dụng này (nhận góp ý của người dân, chuyển các cơ quan liên quan xử lý, theo dõi và đưa kết quả xử lý trên ứng dụng) và được vận hành trên nền tảng Hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng. Cơ quan chức năng phải xử lý trong 3 ngày làm việc. 

Trong năm 2015, Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng đã mở kênh góp ý, phản ánh qua số điện thoại 05113.881.888 và 0511.1022, nhận 520 lượt phản ánh, góp ý của người dân, sau đó chuyển Tổ liên ngành 43 thành phố, các cơ quan liên quan xử lý kịp thời,  đồng thời có phản hồi cho người dân biết kết quả xử lý.

MỚI - NÓNG