Cuộc sống nhiều thách thức trên chiến hạm của hải quân Mỹ

Cuộc sống trên chiến hạm Mỹ rất vất vả và đầy áp lực. Các thủy thủ có tuổi đời rất trẻ, nhưng đang làm công việc nhiều khó khăn, thử thách.

Có thể bạn quan tâm