Sư đoàn 324

Cuộc sống ngày đầu của những chiến sĩ mới nhập ngũ

TPO - Năm 2017, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đón nhận hơn 2.550 chiến sĩ mới tại 4 tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế.

Ngay sau khi về tới đơn vị, chiến sĩ mới được biên chế về các tiểu đội, Trung đội, Đại đội thuộc 3 Trung đoàn bộ binh và 5 tiểu đoàn binh chủng, ổn định nơi ăn, ở, sinh hoạt. Mọi vật chất bảo đảm cho chiến sĩ mới, được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ từ giường, phản, đệm, chăn, màn đến các vật dụng sinh hoạt hằng ngày như ghế ngồi, chậu giặt quần áo... 

Các đơn vị đã bước vào huấn luyện ngoại khóa với các nội dung như: Huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không, huấn luyện thể dục buổi sáng, gấp xếp nội vụ vệ sinh, thực hiện 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần…. Đây là cơ sở để các đơn vị trong toàn sư đoàn tổ chức ra quân huấn luyện được trang trọng, chính quy, thống nhất, chất lượng cao...  

Cuộc sống ngày đầu của những chiến sĩ mới nhập ngũ ảnh 1

Các đồng chí chiến sỹ mới được nghe giáo dục, quán triệt về truyền thống Quân đội, đơn vị và các chế đội quy định từ khi về bắt đầu về công tác.

Cuộc sống ngày đầu của những chiến sĩ mới nhập ngũ ảnh 2

Các đồng chí chiến sỹ mới học tập động tác chào tại chỗ.

Cuộc sống ngày đầu của những chiến sĩ mới nhập ngũ ảnh 3

Đội ngũ cán bộ đang hướng dẫn gấp xếp nội vụ vệ sinh.

Cuộc sống ngày đầu của những chiến sĩ mới nhập ngũ ảnh 4

Cán bộ trong đơn vị hướng dẫn cắt móng tay thực hiện nếp sống chính quy ở đơn vị.

Cuộc sống ngày đầu của những chiến sĩ mới nhập ngũ ảnh 5

Tiến hành in biển tên trên  áo để tránh thất lạc.

Cuộc sống ngày đầu của những chiến sĩ mới nhập ngũ ảnh 6

Tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ các chiến sỹ  mới đọc báo, đọc sách và viết thư về cho gia đình, người thân.

Cuộc sống ngày đầu của những chiến sĩ mới nhập ngũ ảnh 7

Tranh thủ những thời gian rãnh rỗi chăm sóc bồn hoa cây cảnh tạo cho đơn vị xanh, sạch, đẹp.

Cuộc sống ngày đầu của những chiến sĩ mới nhập ngũ ảnh 8

Các đồng chí chiến sỹ mới tiến hành cắt tóc tại đơn vị.

Cuộc sống ngày đầu của những chiến sĩ mới nhập ngũ ảnh 9

Tiến hành luyện tập 4 bài  thể dục sáng trong quân đội.

Cuộc sống ngày đầu của những chiến sĩ mới nhập ngũ ảnh 10

Tiến hành cạo râu, thực hiện nếp sống chính quy.

Cuộc sống ngày đầu của những chiến sĩ mới nhập ngũ ảnh 11

Thủ trưởng đơn vị tiến hành gặp gỡ, động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để chiến sỹ mới yên tâm công tác.

Cuộc sống ngày đầu của những chiến sĩ mới nhập ngũ ảnh 12

Ngoài công tác huấn luyện giờ binh thao các chiến sỹ mới tăng gia sản xuất đưa vào bữa ăn hàng ngày.

Cuộc sống ngày đầu của những chiến sĩ mới nhập ngũ ảnh 13

Các đồng chí chiến sỹ mới tham gia sinh hoạt văn hóa văn nghệ tại đơn vị.

Cuộc sống ngày đầu của những chiến sĩ mới nhập ngũ ảnh 14

Các đồng chí chiến sỹ nuôi quân chuẩn bị cơm chín nước sôi cho chiến sỹ mới.

MỚI - NÓNG