CRE: Chào bán cổ phiếu ra công chúng và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land - Mã niêm yết: CRE) tại đây.

CRE: Chào bán cổ phiếu ra công chúng và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH ảnh 1
MỚI - NÓNG