Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CIC): Sẽ lên sàn trong năm 2013

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CIC): Sẽ lên sàn trong năm 2013
Từ 23,9 tỷ đồng vào năm 2006 đến nay vốn điều lệ của CIC đã tăng lên gần 115 tỷ đồng và mức chi trả cổ tức luôn giữ ổn định hàng năm trên 24%. Ông Trần Thọ Thắng - chủ tịch HĐQT và kiêm Tổng giám đốc CIC cho biết, năm 2013 sẽ phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án khả thi cao.

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CIC): Sẽ lên sàn trong năm 2013

Từ 23,9 tỷ đồng vào năm 2006 đến nay vốn điều lệ của CIC đã tăng lên gần 115 tỷ đồng và mức chi trả cổ tức luôn giữ ổn định hàng năm trên 24%. Ông Trần Thọ Thắng - chủ tịch HĐQT và kiêm Tổng giám đốc CIC cho biết, năm 2013 sẽ phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án khả thi cao.

Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT CIC – ông Trần Thọ Thắng tại đại hội cổ đông thường niên 2013
Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT CIC – ông Trần Thọ Thắng tại đại hội cổ đông thường niên 2013.
 

Ông Thắng nói: Năm 2006 thực hiện chủ trương của Chính phủ về cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (giai đoạn 2005-2010) và thực hiện Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 6/1/2006 của UBND tỉnh về việc chuyển Công ty Tư vấn xây dựng Kiên Giang thành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Kiên Giang. Theo đó, Công ty đã thực hiện cổ phần hóa với vốn điều lệ ban đầu 23,9 tỷ đồng. Giai đoạn cổ phần hóa năm 2006 đến nay là thời kỳ của sự đột phá sáng tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty. Có thể nói, đây là bước chuyển mình của Công ty trong việc độc lập, tự chủ để quyết định con đường phát triển của doanh nghiệp.

Nhờ liên tục bổ sung nguồn vốn của các cổ đông, từ 23,9 tỷ đồng vào năm 2006 tăng lên trên 115 tỷ đồng năm 2012, đã tạo sự tự chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nên CIC không ngừng mở rộng hoạt động, đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật, tìm kiếm thị trường, đầu tư vốn vào các công trình trọng điểm khả thi cao, đâu tư vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

Nhờ đầu tư đúng hướng nên qua hai thời kỳ suy thoái kinh tế 2008-2009 và 2011 - 2012, CIC vẫn đứng vững và tiếp tục khẳng định sự phát triển bền vững. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, tiền lương và giá trị cổ phần từ năm 2006 đến nay luôn tăng trưởng ổn định và bền vững. Chỉ tiêu năm 2013 doanh thu đạt 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng, nộp ngân sách 25 tỷ đồng, lương bình quân 15.500đ/người/tháng.

Cụ thể, CIC đầu tư tiếp theo vào các dự án khả thi cao và đang sinh lợi như: Dự án Trung tâm thương mại Rạch Sỏi, Dự án Khu dân cư Bến xe tỉnh, Dự án Khu nghỉ dưỡng Bà Kèo trên đảo Phú Quốc, Dự án khu dân cư đường Phan Thị Ràng…. Các dự án này cần có tổng vốn đầu tư khoảng 450 tỷ đồng.

Từ khi cổ phần hóa đến nay, kết quả sản xuất - kinh doanh của CIC luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, mức tăng trưởng hàng năm về tổng tài sản, doanh thu cũng như lợi nhuận luôn cao hơn từ 30% đến 50% so với năm trước. Hàng năm công ty luôn chia cổ tức 24%, từ năm 2009 – 2010 công ty đã hai lần phát hành cổ phiếu thưởng với giá trị trên 23 tỷ đồng.

Dự kiến trong năm 2013, nếu thị trường chứng khoán hồi phục CIC sẽ đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch TP HCM, nhằm nâng cao quyền lợi cổ đông hơn nữa cũng như tạo sự thanh khoản cổ phiếu của cổ đông dễ dàng hơn.

Hồng Lĩnh

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG