Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 thông báo chào bán 32.000.000 cổ phiếu ra công chúng

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 thông báo chào bán 32.000.000 cổ phiếu ra công chúng với giá chào bán  10.000 đồng/cổ phiếu. 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 thông báo chào bán 32.000.000 cổ phiếu ra công chúng vi giá chào bán bng mnh giá là 10.000 đồng/c phiếu. (Giy chng nhn đăng ký chào bán thêm c phiếu công chúng s 220/GCN-UBCK do Ch tch y ban Chng khoán Nhà nước cp ngày 21/7/2022). Chi tiết c th như sau:

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

2. Tên viết tắt: ICON4

3. Địa chỉ trụ sở chính: 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

4. Số điện thoại: (024) 3766 9864 Fax: (024) 3766 8863. Website: http://icon4.com.vn

5. Vốn điều lệ: 320.000.000.000 đồng.

6. Mã cổ phiếu: CC4.

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)- CN Hội sở.

Số hiệu tài khoản: 124986688.

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100105574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/02/2006, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 19/04/2022.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà để ở (Mã ngành: 4101).

- Sản phẩm/dịch vụ chính: nhà để ở.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Mục đích Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

1. Bổ sung vốn lưu động thực hiện các gói thầu thi công xây dựng công trình

- Dự án N01-T6 khu Đoàn Ngoại giao, Hà Nội.

- Dự án Toà nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long.

- Dự án KN Paradise - Cam Ranh.

- Dự án Khu đô thị mới thuộc Dự án số 4 Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hoá.

III. Bổ sung vốn lưu động chuẩn bị thi công cụm dự án mới tại Thanh Hoá.

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 32.000.000 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 32.000.000 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động: 320.000.000.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 320.000.000.000 đồng;

- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Thông qua việc thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không giới hạn số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu.

8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 10/08/2022 đến ngày 30/08/2022.

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

- Tiền mua cổ phiếu được chuyển vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/08/2022 đến ngày 30/08/2022.

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Số tài khoản: 013704070019050

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh - Chi nhánh Ba Đình.

12. Các tổ chức liên quan:

- Tổ chức tư vấn: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán MB

- Tổ chức kiểm toán: Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam

12. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch được đăng tải tại website http://icon4.com.vn/.


TỔNG GIÁM ĐỐC

( Đã ký)

Nguyễn Đức Lai

MỚI - NÓNG