Còn những biểu hiện dễ dãi, thiếu chặt chẽ trong công tác cán bộ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc kiểm tra công tác cán bộ ở tỉnh Bình Định.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc kiểm tra công tác cán bộ ở tỉnh Bình Định.
TPO - Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, công tác cán bộ thời gian qua còn có những biểu hiện dễ dãi, thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp, thậm chí đã có một số vụ việc vi phạm, sai phạm nghiêm trọng tại một số Đảng bộ, cơ quan, địa phương gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu tới uy tín của Đảng, Nhà nước.

Sáng 25/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn Kiểm tra số 471 của Bộ Chính trị đã dự Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra công tác cán bộ tại tỉnh ủy Bình Định.

Nội dung kiểm tra của Đoàn là kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-TW ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, địa phương thực hiện nghiêm các quyết định, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị. Bình Định thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các sở, ngành chỉ có 3 chức danh Phó Giám đốc.

Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng công tác đánh giá cán bộ vẫn còn tình trạng nể nang, chưa sát với năng lực và trình độ của cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ chưa gắn với đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ nên quy hoạch còn hình thức, thiếu tính khả thi. Một số cơ quan còn áp dụng máy móc các quy định cấp trên về công tác cán bộ; tham mưu, giới thiệu cán bộ chưa đúng quy định…

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Đoàn kiểm tra số 471 Vương Đình Huệ cho rằng, công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ là những nhiệm vụ quan trọng trong 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đề ra.

Trong đó Nghị quyết xác định “Quy hoạch cán bộ là nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”; “thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các vùng, các ngành, các cấp theo một quy trình chặt chẽ và có chế độ, chính sách thích hợp”.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 24 gắn với việc thực hiện Quyết định số 68 còn có những biểu hiện dễ dãi, thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp, thậm chí đã có một số vụ việc vi phạm, sai phạm nghiêm trọng tại một số Đảng bộ, cơ quan, địa phương gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu tới uy tín của Đảng, Nhà nước.

Theo ông Vương Đình Huệ, để giúp Trung ương đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan, Bộ Chính trị đã thành lập 5 Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận này với 10 Ban Thường vụ tỉnh ủy và 5 Ban cán sự Đảng của 5 bộ, ngành Trung ương trong năm 2017.

Trưởng Đoàn kiểm tra cũng cho biết qua việc kiểm tra cũng góp phần cho Đảng bộ tỉnh Bình Định rút ra các kinh nghiệm trong công tác cán bộ của tỉnh, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có trình độ để dẫn dắt sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Trước khi kiểm tra tại Bình Định hôm nay, Đoàn kiểm tra số 471 đã thực hiện nhiệm vụ tại Bộ Xây dựng vào hôm 16/5 vừa qua. Theo kế hoạch, Đoàn sẽ hoàn thành công tác kiểm tra, báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30/6/2017.

MỚI - NÓNG