Cienco 4 muốn thay đổi nhận diện thương hiệu

Cienco 4 muốn thay đổi nhận diện thương hiệu
Ngày 25/6, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) phát động cuộc thi thiết kế logo mới.

Logo hiện tại của Cienco4 được thiết kế và sử dụng từ năm 1995 lấy biểu tượng con đường đang vươn xa, màu đỏ ôm lấy dầm cầu thép màu xanh lục, phía dưới là ba gạch ngang tượng trưng cho trụ cầu vững chắc được đặt trên chữ Cienco4 màu đỏ. 


Ngày 10/5, Đại hội đồng cổ đông lần đầu sau cổ phần hoá, Cienco 4 thông qua chiến lược phát triển mới với mục tiêu xây dựng thành tổng công ty lớn mạnh hàng đầu của ngành đầu tư và xây dựng hạ tầng giao thông Việt Nam. 

Mục tiêu chung là có năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế, đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, có trình độ quản lý và công nghệ hiện đại; đa dạng hoá ngành nghề, lấy ngành nghề xây dựng giao thông làm chủ đạo, phát triển ngành nghề sản phẩm khác hợp lý.

Cienco 4 muốn thay đổi nhận diện thương hiệu ảnh 1 Logo Cienco4 

Vì thế, Cienco4 muốn tìm kiếm một biểu trưng mới vừa kế thừa được yếu tố truyền thống, vừa phù hợp với thời kì hiện tại và mang định hướng tương lai. 

Cuộc thi có thời gian nhận tác phẩm từ 1/7/2014 đến 30/8/2014. Sẽ có 10 giải thưởng được trao, gồm 1 giải nhất (là tác phẩm được lựa chọn làm logo mới của Cienco4) 100 triệu đồng tiền mặt; 9 giải khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng tiền mặt.

MỚI - NÓNG