Chủ tịch TPHCM chỉ đạo xử lý hàng loạt sai phạm tại Công ty Bò sữa và Sagri

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao cho Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý các tổ chức, cá nhân thời kỳ có liên quan của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), Công ty Bò sữa về các sai phạm liên quan trong quan lý, sử dụng đất đai, quản lý vốn, tài sản và thực hiện các dự án.

Ngày 12/12, Thanh tra TPHCM cho biết, đã có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và sử dụng vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Bò sữa Thành phố.

Thanh tra TPHCM chỉ ra việc Công ty TNHH MVT Bò sữa Thành phố (gọi tắc Công ty Bò sữa, trực thuộc UBND TPHCM) triển khai dự án “Chăn nuôi bò giống, bò thịt” ở tỉnh Lâm Đồng không mang lại hiệu quả, lỗ luỹ kế đến năm 2015 là hơn 11 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Bò sữa chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính chuyển mục đích sử dụng 2.838 m2 đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng. Công ty chưa xin phép thiết kế xây dựng mà đã tiến hành xây dựng văn phòng làm việc, chuồng trại, nhà kho trên đất là vi phạm luật đất đai.

Ngoài ra, Thanh tra TPHCM chỉ ra khi chuyển nhượng dự án và chuyển đàn bò về lại TPHCM, Công ty Bò sữa và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) không báo cáo UBND TPHCM.

Chủ tịch TPHCM chỉ đạo xử lý hàng loạt sai phạm tại Công ty Bò sữa và Sagri ảnh 1 Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Công ty Bò sữa TPHCM. Ảnh Công ty Bò sữa

Thanh tra TPHCM chỉ ra Công ty Bò sữa không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chỉ được bán tài sản hợp pháp trên đất (chuồng trại, văn phòng làm việc) hoặc chuyển nhượng dự án. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch HĐTV, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, phụ trách dự án…của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Công ty Bò sữa thời kỳ có liên quan.

Công ty Bò sữa còn triển khai chậm tiến độ dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sữa Củ Chi, tạm ngưng dự án mà không báo cáo thông qua Hội đồng thành viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Việc này đã gây lãng phí, không phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Bên cạnh đó, Công ty Bò sữa góp vốn thực hiện dự án trồng cao su ở Lào cũng không mang lại hiệu quả, lỗ luỹ kế hơn 12 tỷ đồng.

Trong phi vụ góp vốn này, ngoài Công ty Bò sữa (góp 27 tỷ đồng), Thanh tra TPHCM còn chỉ ra các đơn vị tham gia góp vốn gồm Lực lượng Thanh niên xung phong (153,7 tỷ đồng), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (4 tỷ), Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (15 tỷ), Quỹ Đầu tư và Phát triển Đô thị (26 tỷ).

Chủ tịch TPHCM chỉ đạo xử lý hàng loạt sai phạm tại Công ty Bò sữa và Sagri ảnh 2 Công ty Bò sữa TPHCM triển khai thực hiện một số dự án không mang lại hiệu quả. Ảnh Công ty Bò sữa

Theo Thanh tra, cần phải kiểm tra kết quả việc góp vốn thực hiện dự án của các cổ đông góp vốn trực thuộc UBND TPHCM như trên, để đánh giá toàn diện hiệu quả đầu tư dự án, xác định trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để có biện pháp xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Ngay sau khi có kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đạo, xử lý ngay. Cụ thể, Chủ tịch UBND TPHCM giao Chủ tịch HĐTV và Giám đốc Công ty Bò sữa tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc quản lý tài chính, quản lý vốn, tài sản tiết kiệm, chống lãng phí. Chấn chỉnh công tác quản lý tài chính kế toán, khẩn trương xử lý thu hồi dứt điểm các khoản công nợ để đảm bảo thu hồi vốn….Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm như kết luận thanh tra nêu. 

Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao cho Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý các tổ chức, cá nhân thời kỳ có liên quan của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Công ty Bò sữa về các sai phạm liên quan trong quan lý, sử dụng đất đai, quản lý vốn, tài sản và thực hiện các dự án.

MỚI - NÓNG