Chính phủ quyết đẩy lùi 'tín dụng đen', kiểm soát chuyển đổi đất đai

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (ảnh N.H)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (ảnh N.H)
TPO - Năm 2019, Chính phủ quyết tâm đẩy lùi "tín dụng đen” và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Báo cáo về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách năm 2019 tại Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 28/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ xác định năm 2019 là năm bứt phá để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phương châm hành động năm 2019 được Chính phủ xác định là: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả". Trong đó, trọng tâm chỉ đạo điều hành là xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ; tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi.

Tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ. Chú trọng cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động tư pháp.

Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh bao phủ tín dụng, đẩy lùi "tín dụng đen”. Thực hiện hiệu quả các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường; điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý theo lộ trình và liều lượng phù hợp.

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán. Công khai doanh nghiệp đã cổ phần hóa, đủ điều kiện nhưng chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán và xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cho biết, năm 2019 Chính phủ chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Rà soát, chuyển đổi linh hoạt, có hiệu quả cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Ngoài ra triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát; kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng "tham nhũng vặt".

MỚI - NÓNG