Chi tiền tỷ điều tra năng lực doanh nghiệp công nghiệp

Chi tiền tỷ điều tra năng lực doanh nghiệp công nghiệp
TP - Bộ Công Thương vừa có quyết định chi hơn 1,93 tỷ đồng điều tra năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp trên phạm vi cả nước. 

Việc điều tra nhằm đánh giá khả năng sản xuất ở từng địa phương, các nhà đầu tư và doanh nghiệp để phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách. Trong năm 2014, ước tính tổng kinh phí thực hiện là 1,2 tỷ đồng; năm 2015, kinh phí thực hiện là 600 triệu đồng.

Đối tượng điều tra là các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập, các cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật Doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất
công nghiệp.

MỚI - NÓNG