Căng tràn nhiệt huyết sức trẻ TKV

Căng tràn nhiệt huyết sức trẻ TKV
Là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cơ sở và Đại hội Đoàn TQN lần thứ V (nhiệm kỳ 2017-2022), tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, năm 2017 không chỉ có nhiều sự kiện quan trọng và ý nghĩa mà còn là dịp để tuổi trẻ ngành Than phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, xung kích, tình nguyện, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TQN, để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Đoàn Thanh niên các cấp vững mạnh, Đoàn TQN đề ra các chương trình, kế hoạch cụ thể, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy TQN, Tỉnh đoàn Quảng Ninh và tình hình sản xuất. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng với chuyên môn các cấp thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD, các nội dung trọng tâm mà Tập đoàn, Đảng ủy TQN chỉ đạo, đáp ứng nhu cầu chính đáng của ĐVTN.

Đoàn TQN đã chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, công tác thực hiện triển khai tích cực Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” được ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, cần nắm bắt tư tưởng của ĐVTN, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tạo sự đồng thuận của ĐVTN cùng thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Tập đoàn như tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức sản xuất, tinh giản lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa, thông minh hóa trong sản xuất, quản lý điều hành nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD và năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế; Xây dựng Chương trình hành động triển khai nội dung Nghị quyết 07 của Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết 03 của Đảng ủy TQN về công tác thanh niên cùng nhiều nhiệm vụ trọng yếu khác.

Căng tràn nhiệt huyết sức trẻ TKV ảnh 1

Đoàn TQN tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào, mô hình hoạt động của tuổi trẻ ngành Than trong lao động sản xuất, hoạt động khoa học kỹ thuật, đảm nhận các công trình, việc khó, các mô hình thanh niên quản lý, Câu lạc bộ kỹ sư trẻ, phong trào “Sáng tạo trẻ”, đường lò thanh niên quản lý, cùng với chuyên môn tháo gỡ khó khăn trong sản xuất.

Tập trung triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, đặc biệt là các hoạt động trong lĩnh vực an toàn và môi trường, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị gắn với hoạt động SXKD của Tập đoàn thông qua hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Song song đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn, tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn TQN lần thứ V (nhiệm kỳ 2017-2022), xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Thông qua các hoạt động, phong trào của Đoàn để đào tạo nguồn cán bộ trẻ có đầy đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xây dựng đội ngũ ĐVTN có trình độ năng lực, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng cao của Tập đoàn.

Với chủ đề công tác “An toàn - Vệ sinh lao động và vệ sinh môi trường”, Đoàn TQN sẽ tập trung vào các hoạt động phối hợp cùng với chuyên môn, công đoàn xây dựng và thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch về công tác AT-VSLĐ, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tích cực tham gia xung kích trong công tác đảm bảo AT-VSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, đảm nhận các công trình môi trường. Tăng cường tuyên truyền đến ĐVTN bằng nhiều hình thức như thông qua sinh hoạt chi đoàn, tọa đàm chuyên đề để tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức, thói quen chấp hành nghiêm quy trình sản xuất, quy phạm an toàn, tác phong công nghiệp trong sản xuất của ĐVTN.

Bên cạnh đó, Đoàn TQN khuyến khích các cơ sở Đoàn đăng ký đảm nhận, thực hiện các công trình phần việc, các mô hình thanh niên quản lý, hoạt động khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tập trung vào công tác cải thiện điều kiện môi trường làm việc và nâng cao công tác an toàn lao động.

Trong “Tháng Thanh niên” năm 2017, Đoàn TQN tổ chức các hoạt động ý nghĩa như tuyên truyền giáo dục về truyền thống cách mạng, truyền thống của Đoàn; thông qua Đại hội Đoàn các cơ sở, nêu bật những kết quả, thành tích, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ ngành Than; chỉ đạo các cơ sở Đoàn hưởng ứng, triển khai Tháng Thanh niên với chủ đề “Tăng cường công tác An toàn - Vệ sinh lao động và vệ sinh môi trường”, đăng ký với chuyên môn tham gia quản lý sản xuất và thực hiện đảm bảo an toàn lao động, tổ chức tuyên dương “Tài năng trẻ”, tuyên dương ĐVTN và cán bộ Đoàn tiêu biểu; tổ chức thành công Đại hội Đoàn cơ sở, bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên dịp 26/3; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao...

Cùng với tuổi trẻ cả nước, Đoàn TQN, Đoàn các cơ sở trực thuộc và ĐVTN ngành Than đang ra sức thi đua lao động sản xuất, triển khai thực hiện hiệu quả Tháng Thanh niên, phát huy sức trẻ, vai trò, trách nhiệm, tính xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong sản xuất và các hoạt động, thiết thực lập thành tích chào mừng 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2017), chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Than Quảng Ninh lần thứ V (nhiệm kỳ 2017-2022).

Theo Theo Vinacomin
MỚI - NÓNG
Bà Trần Thị Diệu Thuý tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM
Bà Trần Thị Diệu Thuý tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM
TPO - Tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ gồm 17 thành viên. Trong đó, bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM khoá XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bốn Phó Chủ tịch gồm các ông, bà: Trần Đoàn Trung, Phạm Chí Tâm, Lê Thị Kim Thúy và Phùng Thái Quang.