Cần Thơ: Xử lý người đứng đầu để cấp dưới nhũng nhiễu, phiền hà dân

0:00 / 0:00
0:00
Cần Thơ: Xử lý người đứng đầu để cấp dưới nhũng nhiễu, phiền hà dân
TPO - Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cấp dưới có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái...

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ngày 28/5 về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra công vụ.

Theo UBND TP Cần Thơ, thời gian qua, việc thực hiện các phòng ngừa tham nhũng có nơi chưa thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả chưa cao; ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về thực hiện nhiệm vụ công tác PCTN còn hạn chế…

Để chấn chỉnh các hạn chế, yếu kém, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính…, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu người đứng đầu các sở ngành, Chủ tịch UBND quận huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương và TP…

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); kiên quyết xử lý nghiêm CBCCVC có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thi hành công vụ.

Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để CBCCVC thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

CBCCVC phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ; luôn có thái độ tôn trọng và tận tụy Nhân dân; không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho Nhân dân khi thi hành công vụ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra trách nhiệm về PCTN, tập trung vào những nơi có đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến. Thực hiện nghiêm các kiến nghị, xử lý sau thanh tra, thu hồi tài sản tham nhũng…

Giám đốc Sở Nội vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng CCVC; đẩy mạnh kiểm tra công vụ đối với việc thực thi nhiệm vụ của CBCCVC… Tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND TP xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu nếu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi vi phạm…

MỚI - NÓNG