Các bộ trưởng phải có kế hoạch thực hiện lời hứa

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
TP - Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị các vị bộ trưởng đã trả lời chất vấn cần có kế hoạch, biện pháp thiết thực thực hiện những vấn đề đã hứa trước Quốc hội, UBTVQH, đồng bào và cử tri cả nước.

Các bộ trưởng phải có báo cáo kết quả thực hiện gửi đến UBTVQH vào các kỳ họp cuối năm.

Bộ trưởng Bộ Y tế nên lắng nghe dân 

Đó là một trong những lưu ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khi đánh giá trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế về vấn đề y đức, quá tải của bệnh viện, quản lý giá thuốc, y tế tư nhân, y tế tuyến cơ sở tại phiên họp thứ 26 của UBTVQH. 

UBTVQH nhận định trong lĩnh vực y tế, tình trạng quá tải ở bệnh viện tuy đã bước đầu được cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Vẫn còn một bộ phận không nhỏ công chức, viên chức, nhân viên y tế còn vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật. Việc chấn chỉnh về y đức chuyển biến còn chậm.

Bên cạnh đó, công tác quản lý giá thuốc, chất lượng thiết bị y tế còn nhiều bất cập. Giá viện phí, thuốc chữa bệnh tăng gây khó khăn cho người dân có thu nhập thấp. Công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm còn hạn chế.

Vì vậy, UBTVQH lưu ý Bộ trưởng Bộ Y tế cần tiếp tục rà soát hoàn thiện các thể chế, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, sử dụng đường dây nóng, sự tham gia của cơ quan báo chí, lắng nghe góp ý của nhân dân, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tăng cường công tác giáo dục về y đức, đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ y, bác sỹ, kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cá nhân vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề y. Tổ chức thí điểm một số khoa, phòng của bệnh viện công thực hiện chấn chỉnh y đức để rút kinh nghiệm, nhân rộng gương người tốt, điển hình tiên tiến.

Bộ trưởng Bộ Y tế còn được yêu cầu triển khai các giải pháp hữu hiệu để giảm tải ít nhất 50% tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG