Bùn đất ngập sâu ở nơi cách đập thủy điện vỡ 30 km

Cách nơi đập thủy điện vỡ tận 30 km, bùn đất vẫn ngập sâu.

Có thể bạn quan tâm