ÐBQH Lê Thanh Vân: Có vấn đề về đạo đức, liêm sỉ khi chây ì trả nhà công vụ

ÐBQH Lê Thanh Vân
ÐBQH Lê Thanh Vân
TP - Có hai vấn đề trong vụ việc 12 cựu quan chức không trả lại nhà công vụ sau khi đã nghỉ hưu. 

Liên quan đến hành vi chây ì trả nhà công vụ, ÐBQH Lê Thanh Vân cho rằng, trước tiên là việc chấp hành quy định về thời gian sử dụng nhà công vụ. Theo thông báo của Bộ Xây dựng, 12 trường hợp này đều là những người không tuân thủ quy định về thời gian bàn giao nhà công vụ. Như vậy, đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Thứ hai là ý thức, đạo đức của những người từng giữ những vị trí cao cấp trong bộ máy và lại là đảng viên. Việc không trả lại nhà công vụ như vậy là thiếu gương mẫu, có vấn đề về đạo đức, liêm sỉ. Tất nhiên, sự việc này cần phải được xem xét ở cả hai phía.

Tôi theo dõi thấy, có những trường hợp họ nói không nhận được giấy thông báo của Bộ Xây dựng. Rồi còn một vài lý do có thể là chính đáng, chẳng hạn như thời điểm bàn giao là bất khả kháng. Do vậy, việc này cần phải xem xét ở từng tình huống, từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp đáng lên án là với những người cố ý, chây ì trong việc trả lại nhà công vụ. Cơ quan chức năng, Bộ Xây dựng đã thông báo mấy lần rồi. Anh biết, anh nhận được thông báo đấy nhưng lại chây ì, không chịu trả nhà theo quy định, lại còn gia hạn, xin thêm.

MỚI - NÓNG