Bộ Xây dựng nói gì về phương án bán 'đất vàng' của VICEM?

Dự án văn phòng Vicem Tower được cấp phép năm 2011 và dự kiến hoàn thành 3 năm sau đó với số vốn ban đầu là 1.952 tỷ đồng, nay số vốn đầu tư đã tăng lên 2.743 tỷ đồng (tăng thêm gần 800 tỷ đồng so với ban đầu).
Dự án văn phòng Vicem Tower được cấp phép năm 2011 và dự kiến hoàn thành 3 năm sau đó với số vốn ban đầu là 1.952 tỷ đồng, nay số vốn đầu tư đã tăng lên 2.743 tỷ đồng (tăng thêm gần 800 tỷ đồng so với ban đầu).
TPO - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp trực thuộc, trong đó có nội dung về sắp xếp, xử lí nhà, đất trước khi cổ phần hóa của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem).

Vicem là doanh nghiệp thuộc 100% sở hữu của Nhà nước, do Bộ Xây dựng làm đại diện thực hiện cổ phần hoá (CPH) theo danh mục doanh nghiệp thực hiện CPH đến hết năm 2020. Theo quy định của Chính phủ, Vicem phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước mà doanh nghiệp này đang quản lý, sử dụng.

Nêu tại báo cáo gửi Thủ tướng, Bộ Xây dựng cho biết, các phương án do Vicem đề xuất đang trong quá trình xem xét của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chưa được phê duyệt.

Cụ thể, với lô đất 10E6 Phạm Hùng thuộc dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem (Hà Nội), theo Bộ Xây dựng, phương án sắp xếp, xử lí nhà đất tại khu đất 10E6 Phạm Hùng đã được bộ phê duyệt tại Quyết định 659 (ngày 9/6/2015). Theo đó, Vicem được giữ lại, tiếp tục quản lí, sử dụng để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, sau khi rà soát tổng thể, Vicem nhận thấy việc tiếp tục bỏ vốn để thực hiện Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem, các chỉ tiêu tài chính thực sự không còn hiệu quả.

Bên cạnh đó, theo phê duyệt trước đây, Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem ngoài chức năng là trụ sở điều hành, một phần còn lại sẽ được khai thác, kinh doanh mặt bằng cho thuê văn phòng.

Theo Đề án tái cơ cấu Vicem giai đoạn 2019 – 2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt doanh nghiệp cần tập trung vào lĩnh vực chính là kinh doanh, sản xuất xi măng, còn phát triển bất động sản không thuộc thế mạnh của Tổng công ty.

Với những lí do trên, tháng 11/2019, Vicem đã đề xuất Bộ Xây dựng điều chỉnh từ hình thức “tiếp tục quản lý, sử dụng để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” sang hình thức "Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất" theo quy định của Chính phủ.

Với dự án Khu Tổng hợp Vĩnh Tuy tại ngõ 122 Vĩnh Tuy (Hà Nội), theo Quyết định 1170 (ngày 16/5/2015) của Bộ Xây dựng, Vicem tiếp tục quản lý, sử dụng để triển khai dự án Khu Tổng hợp Vĩnh Tuy theo đúng quy định, phù hợp quy hoạch của TP Hà Nội.

Về phía Vicem, doanh nghiệp này đề xuất điều chỉnh từ hình thức "tiếp tục quản lý, sử dụng để triển khai dự án xây dựng Khu Tổng hợp Vĩnh Tuy" sang hình thức "Cho phép Vicem tiếp tục quản lý, sử dụng khu đất để đáp ứng hoạt động kinh doanh của Vicem". Đề xuất của Vicem đã được Bộ Xây dựng đồng ý, đồng thời có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, việc thực hiện sắp xếp, xử lý đối với các cơ sở nhà đất do Vicem quản lý, sử dụng trước khi lập phương án CPH là đúng trình tự, thủ tục quy định.

Cũng theo Bộ này, phương án đề xuất của Vicem đối với 3 đơn vị trực thuộc dựa trên tình hình thực tế của Vicem và chủ trương của Chính phủ.

“Phương án này đang trong quá trình xem xét của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chưa được phê duyệt” – Bộ Xây dựng cho biết.

Đồng thời Bộ cũng nêu rõ: Trường hợp "Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất" và "chuyển nhượng dự án" đối với lô đất 10E6 Phạm Hùng và Dự án Nhà máy thuộc Khu công nghiệp Đông Hồi như đề xuất được phê duyệt, Vicem có trách nhiệm thực hiện một cách công khai, minh bạch, không làm thất thoát vốn, tài sản của nhà nước.

MỚI - NÓNG