Bộ Nội vụ: Xem xét điều chỉnh chế độ tiền lương với cán bộ, công chức cấp xã

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Nội vụ đang tổng hợp ý kiến để trình cấp có thẩm quyền xem xét việc tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp khi thực hiện chế độ tiền lương mới theo nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
Bộ Nội vụ: Xem xét điều chỉnh chế độ tiền lương với cán bộ, công chức cấp xã ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có văn bản trả lời một số ý kiến của cử tri TP.HCM gửi tới sau kỳ họp Quốc hội. Cụ thể, cử tri TPHCM kiến nghị điều chỉnh quy định theo hướng tăng thêm số lượng cán bộ công tác tại phường, xã, thị trấn thuộc TP.HCM để thực hiện nhiệm vụ quản lý và tiếp tục có chế độ phụ cấp công vụ với những đối tượng này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ đang tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và cử tri để trình cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện thể chế về số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung 3 nghị định của Chính phủ về tổ chức mô hình chính quyền đô thị, trong đó có nghị định số 33, quy định chi tiết và biện pháp thi hành nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM cho phù hợp.

Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung, Bộ trưởng Trà đề nghị TP.HCM thực hiện số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại nghị định số 34, nghị định 33; hiện theo thông tư số 13 năm 2019 của bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Về chính sách tiền lương với cán bộ, công chức cấp xã, Bộ trưởng Nội vụ cho biết Bộ này cũng đang tổng hợp ý kiến để trình cấp có thẩm quyền xem xét việc tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp khi thực hiện chế độ tiền lương mới theo nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Trong thời gian chưa thực hiện chế độ tiền lương mới nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị TP.HCM thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định hiện hành.

MỚI - NÓNG